Budapest XIII. - Kereskedelmi tevékenység

A  mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti illetékes jegyzőnél;

az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, a bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, a vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, a közterületi értékesítés, valamint közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes jegyzőnél kell bejelenteni.

Kulcsszavak: kereskedelmi tevékenység

Kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, kistermelők, gazdasági társaságok

A kereskedőnek formanyomtatványon be kell jelentenie a kereskedelmi tevékenység folytatását, az adatokban bekövetkező változást, valamint a tevékenység megszűnését.

Csatolandó mellékletek kereskedelmi tevékenység bejelentése esetén:

A jegyző a tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, és pénzbírságot szab ki.

A módosítás, illetve a megszűnés bejelentésének elmulasztása esetén pénzbírság szabható ki.

A tevékenység megkezdését megelőzően kell bejelenteni a kereskedelmi tevékenység folytatását.

A kereskedő a nyilvántartás adatait érintő változást (pl. cégnév, székhely, termékkör stb.) haladéktalanul,  illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni

Bejelentés, kérelem kereskedelmi tevékenység

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2018/01/bejelent%C3%A9s-k%C3%A9relem-kereskedelmi-tev%C3%A9kenys%C3%A9g.doc

Bejelentés nyitvatartási idő módosításáról

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2018/01/m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s-nyitvatart%C3%A1s.doc

Megszüntetések bejelentés

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2018/01/Megsz%C3%BCntet%C3%A9sekbejelent%C3%A9se.doc

illetékmentes

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet

Budapest 13. ker. Település