Budapest 04. ker. fakivágás utólagos bejelentése a magántulajdonú ingatlanon veszélyes fa esetében

Amennyiben a fa rendkívül veszélyes állapotú és a veszély csak a növény kivágásával hárítható el, úgy a tulajdonos vagy használó köteles a fát kivágni, majd a kivágás tényét a megtörténtét követő 3 napon belül a nyomtatványon jelezni a Jegyző számára. A fa kivágás előtti állapotát és a kivágás megtörténtét egyaránt fénykép-felvétellel kell dokumentálni. A kivágott fa pótlására a Jegyző kötelezettséget állapít meg.

Kulcsszavak: magántulajdonú fa, fák védelme, veszélyes fa, fakivágás

Bármely állampolgár, bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, stb.

Bejelentést szükséges tennie a szükséges mellékletekkel együtt a Jegyzőhöz.

Közigazgatási bírság.

A cselekmény végrehajtója számára: a cselekményt követő 3 (három) nap.
Hivatal számára: sommás eljárásban nyolc napon belül vagy teljes eljárásban hatvan napon belül .

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények helyi védelméről melléklete, és az abban felsoroltak

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete

27/2021. (VII.29.) sz. önkormányzati rendelet a fás szárú növények helyi védelméről

Budapest 04. ker. Település