Budapest 11 Rendezvénytartási engedély

Olyan zenés, táncos rendezvényekre vonatkozik, amelyet  tömegtartózkodásra szolgáló építményben (bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható) tartanak, illetve a - szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.
 

Kulcsszavak: rendezvény, zenés-táncos rendezvény, alkalmi rendezvény, rendszeres rendezvény

A kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtania.

A rendezvény tartójának  zenés-táncos rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelmet kell benyújtania.
 

A rendszeres rendezvények helyszínének általános ellenőrzése során ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.  A rendezvények időpontjában történő ellenőrzés során az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi, hiányosság észlelése  során alábbi intézkedéseket alkalmazhatja: figyelmeztetés, felszólítás rendezvény felfüggesztése.

 

Ügyintézési határidő: 20 nap
 

Csatolandó iratok: a helyiség használatára vonatkozó dokumentum, nyilatkozat a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról; biztonsági terv;tűzvédelmi szabályzat 
 

Az eljárás illetékmentes.
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.                                                
 

A zenés-táncos rendezvénytartási engedéllyel rendelkező szórakozóhelyek turisztikai attrakciónak minősülnek és kötelesek regisztrálni, valamint online adatot szolgáltatni a Nemzetii Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére.  
 

Zenés-táncos rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

 

Budapest 11. ker. Település