Budapest 04. ker. Településképi véleményezési eljárás

Az Önkormányzat polgármestere Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2021. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban: TKB ) a TKR 80. és 81. §-ában foglalt esetekben településképi véleményezési eljárást folytat le a helyi építészeti-műszaki tervtanács vagy a főépítész szakmai álláspontjára alapozva.

 

 

Kulcsszavak: településkép, TKV, véleményezési eljárás

tervező és/vagy építtető

A véleményezési eljáráshoz a kérelmet (TKR 6. sz. melléklet) személyesen szükséges benyújtani a  Főépítészi Irodán 2 példány papír alapú tervdokumentációval. A véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR címzettje: Budapest Főváros IV. kerület polgármestere) is fel kell tölteni.

A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – hiánypótlás esetén 30 napon belül - feltölti véleményét az elektronikus tárhelyre, illetve azt megküldi az építtetőnek vagy tervezőnek. Amennyiben 15 napon belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

 

A településképi véleményezési eljárás díj- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a Polgármester.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Településképi eljárás – kérelem, TKR 6. sz. melléklete 

 

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer – ÉTDR: https://www.e-epites.hu/etdr 

 

 

Budapest 04. ker. Település