Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ ÁRUSÍTÁSHOZ

Közterület-használati hozzájárulás kiadása közterületen történő árusítás céljából.

A területhasználat csak a hozzájárulás birtokában kezdhető meg.

Kulcsszavak: KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ ÁRUSÍTÁSHOZ

Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Kérelem és dokumentumok benyújtása.​                  

Ügyintézési határidő 21 nap.

Csatolandó mellékletek:

  1. Méretarányos helyszínrajz (1:1000, 1:500 méretarány): amely épülethez vagy fix ponthoz igazodóan jelöli az elfoglalt terület nagyságát, helyét.
  2. Őstermelők esetén: őstermelői igazolvány.
  3. Mobil árusító stand, szerkezet, gépjármű stb. használata esetén megjelenést ábrázoló terv vagy fénykép
  4. Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használatra vonatkozó kérelem esetén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás másolata, vagy azzal egyenértékű nyilatkozat.

Az eljárás illeték- és igazgatás szolgáltatási díjmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki, Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Közlekedési és Útügyi Osztály

A hatásterület kijelöléséhez a www.szombathely.hu honlapon az Önkormányzat / Térinformatika / Műszaki Térinformatikai Rendszer indítása oldalról letölthető a térképszelvény.

A közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet
A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012. (XI.12.) önkormányzati rendelet

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Szombathely Település