SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Zenés, táncos rendezvény megszűnésének bejelentése

A zenés, táncos rendezvény megszüntetését az engedéllyel rendelkező személy köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. A zenés, táncos rendezvényt a jegyző törli a nyilvántartásból és az erről szóló döntést a bejelentőnek megküldi.

Kulcsszavak: Zenés, táncos rendezvény megszűnésének bejelentése

Zenés, táncos rendezvényre vonatkozó engedéllyel rendelkező személyek.

A zenés táncos rendezvény üzemeltetőjének, szervezőjének kell benyújtani a bejelentést a formanyomtatványon.

Bejelentés elmulasztása esetén jogszabályban meghatározott közigazgatási szankciók.

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek.

Zenés táncos rendezvény megszűnésének bejelentése.

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Zenés, táncos rendezvény megszűnésének bejelentése

23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Szombathely Település