Ökológiai tanúsító szervezet elismerése

Tanúsító szervezetként az működhet, akit a NÉBIH a gazdasági szereplőknél ellenőrzést és tanúsítást végző tanúsító szervezetként elismer. Az elismerés iránti kérelmet postai vagy elektronikus úton a NÉBIH-hez kell benyújtani. A NÉBIH az általa elismert tanúsító szervezet részére egyedi azonosítására alkalmas kódszámot bocsát ki. 

Kulcsszavak: tanúsító elismerése, öko, bio, ökológiai

Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet

A kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan nyújtható be az e-Papír rendszeren keresztül.

Sommás eljárásban 8 nap. A hatóság indokolás mellett áttérhet teljes eljárásra (60 nap). Erről az ügyfelet értesítenie kell.

A szervezet Minőségügyi Kézikönyve és a hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumai
Az ellenőrzésért és tanúsításért felelős személyek szakmai végzettségének és gyakorlatának igazolása
A terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelményeket megállapító szabvány szerinti akkreditált státuszt igazoló dokumentum másolata

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A határozat ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani.

A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 27. cikk (4) bekezdés b) pont; (5)-(7) bekezdés; (10)-(12) bekezdés


2008. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
35/A. §; 38. § (1) bekezdés 18.


383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
17. § (1) bekezdés d) pont


34/2013. (V. 14.) VM rendelet
a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről
3. § és 4. §  

NÉBIH