Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság- KÉRELEM KASZÁLÁS ENGEDÉLYEZÉSÉRE a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól bérelt területeken

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal haszonbérleti szerződéssel rendelkező földhasználó a vonatkozó jogszabályok, a haszonbérleti szerződés alapján vagyonkezelői hozzájárulást köteles kérni az Igazgatóságtól a bérelt terület kaszálást megelőzően.

Kulcsszavak: HNPI, kaszálás

Az a haszonbérlő, akivel az Igazgatóság mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződést kötött.

Amennyiben az Ön által kaszálni kívánt földterület a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól bérelt földterület, úgy a földhaszonbérleti szerződés mellékletét képező Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő gyepterületek gazdasági hasznosításának természetvédelmi szabályzata 3.1. alapján a kaszáláshoz a vagyonkezelői hozzájárulást a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább 2 héttel kell kérelmeznie az Igazgatóságtól.
Ha az Ön által kaszálni kívánt terület nem a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól bérelt terület, úgy használja a kaszálási bejelentő űrlapot.

A kaszáláshoz a vagyonkezelői hozzájárulást a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább 2 héttel kell kérelmeznie az Igazgatóságtól.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Telefon: +36 52 529 920

E-mail: hnp@hnp.hu

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

HNPI