Kecskemét - Közterület-használattal kapcsolatos ügyintézés

A közterület használatát ajánlat benyújtásával az kezdeményezheti, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni, illetve akinek érdekében a rendeltetéstől eltérő célú közterület-használat történik.

Kulcsszavak: közterület-használat

Magánszemély

Egyéni vállalkozó

Cég

Az eljárás kérelemre indul.

Benyújtás módja: e-mail (jogi@kecskemet.hu), posta (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), e-papír és személyesen ügyfélfogadási időben.

Formai követelmények: formanyomtatvány

Engedély nélkül a rendeltetéstől eltérő célú közterület-használat nem engedélyezett. Engedély hiányában a jogcím nélküli használó bírságolható.

Ügyintézés: 30 nap

Amennyiben a közterület-használat építmény, utcabútor elhelyezésére, vagy vendéglátóipari előkert, elárusítóhely létesítésére, bővíthetőségére, felújíthatóságára vonatkozik, úgy az ajánlathoz csatolni kell Kecskemét Megyei Jogú Város Főépítészének szakmai véleményét.

Eljárási díj nincs, azonban a közterület használatáért díjat kell fizetni.

A közterület-használati díjat a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete határozza meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere.

nincsen

Kérelem (ajánlat) formanyomtatvány

https://ekecskemet.hu/szervezesi-es-jogi-iroda

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete

 

 

Kecskemét Település