Állatorvosi asszisztensek – Bejegyzés az Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzékbe

Az állatorvosi Asszisztensi Névjegyzékbe történő bejegyzés követelményeinek leírása. 

Kulcsszavak: állatorvosi asszisztens kérelem felvétel

Állatorvosi asszisztensi tevékenység végzésére az jogosult aki:

- állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékűként elismert képzettséggel rendelkezik

- szerepel az Asszisztensi Névjegyzékben

- praxisengedéllyel rendelkező állatorvos vagy állat-egészségügyi szolgáltató intézmény foglalkoztatottja

- betartja a Magyar Állatorvosi Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek rendelkezéseit

Az Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzékbe történő felvételi kérelem kitöltését követően az abban megjelölt mellékletekkel együtt eljuttatja azt a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Irodája részére.

 

Képzés nélkül az is bekerülhet a névjegyzékbe az, aki a 2012. CXXVII. a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló törvény hatálybalépése előtt állategészségügyi szakképesítést szerezett.

 

A Névjegyzékbe való bekerülés feltétele az is, hogy a munkáltatója igazolja a 2. sz munkáltatói igazolás vagy a 3. sz. munkáltatói igazolás kitöltésével a foglalkoztatását.

 

A benyújtás módja:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

Az elektronikus benyújtás módja: e-papíron a „Asszisztensi Névjegyzékkel kapcsolatos ügyintézés (Magyar Állatorvosi Kamara)” ügytípus szerint.

Postai és személyes ügyintézés esetén a cím a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Irodájának a címe (1078 Budapest, István u. 11. fsz.1.).

Személyes ügyintézéshez szükséges elérhetőségekről az alábbi oldalon találhat útmutatást:

https://maok.hu/a_kamararol/elerhetosegek_1

Lásd a „Kérelem az állatorvosi asszisztensi névjegyzékbe való felvételhez” adatlapot valamint az adatlapban felsorolt szükséges igazolásokat. 

Állatorvosi asszisztenseknek a névjegyzékbe történő regisztrációs dímentes. A Névjegyzékbe történő bekerülés után folyamatosan a névjegyzékbe tartásért évenként 2400.- Ft díjat köteles fizetni.

A állatorvosii asszisztensi névjegyzékben tartási díjat az Országos Iroda által kibocsátott pénzügyi bizonylat ellenében a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Irodájának számlájára kell megfizetni évente.

Magyar Állatorvosi Kamara Országos Irodája számára kell benyújtani a kérelmet.

A Magyar Állatorvosi Kamara törvényességi felügyeletét az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter látja el. 

Állatorvosi asszisztens jogosult az állatorvosi asszisztens név használatára

Tevékenységét szüneteltetheti.

 

https://maok.hu/allatorvosi_asszisztensek

 

Az állatorvosi Asszisztensi Névjegyzékben fel kell tüntetni:

- természetes személy azonosító adatait

- a szakirányú végzettséget igazoló okirat számát és keltét

- tevékenységének végzése helyét

- telefonos és elektronikus elérhetőségét

- az asszisztensi tevékenység szüneteltetésének tényét és idejét

A névjegyzéki adatokat a tevékenység végzéséig a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján közzéteszi az elérhetőségek kivételével.

 

Lásd még a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján

Kérelem az állatorvosi asszisztensi névjegyzékbe való felvételhez

Állatorvosi asszisztensek névjegyzéke

2012. CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

Állatorvosi asszisztensekre vonatkozó kivonat

MÁOK