SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Bejelentés kereskedelmi tevékenység gyakorlásáról/módosításáról

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni, illetve bizonyos termékkörök esetén engedélyt kérni. Az engedélyköteles (üzletköteles) termékköröket a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Kulcsszavak: BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRÓL/MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kereskedelmi tevékenységet folytatni kívánó, Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó.

A szükséges nyomtatványt és mellékleteit benyújtani.

Vendéglátó üzlet esetében, amennyiben a kereskedelmi tevékenységet végző üzlet nem melegkonyhás vendéglátóhely és 200 méteres közúti (közterületi) távolságán belül nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény található és szeszesitalt kíván forgalmazni, külön szeszesital kimérési engedély iránti kérelmet is be kell benyújtani a kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejűleg.

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció megállapítása.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén az ügyintézési határidő 8 nap,

Működési engedély köteles tevékenység esetén 25 nap

Kereskedelmi tevékenység gyakorlásának, annak módosításának bejelentése esetén a kérelem, illetve módosítás bejelentése

A kérelemhez csatolni szükséges:

A bejelentés és a működési engedély kibocsátása iránti eljárás illetékmentes

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Bejelentés kereskedelmi tevekénység gyakorlásáról/ módosításáról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Szombathely Település