MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

A kamarai tag az MGYK Alapszabálya alapján köteles bejelenteni, ha a kamarai tagság feltételeiként felsoroltakban, illetve a Kamarához bejelentett adataiban változás következik be.

Kulcsszavak: MGYK adatváltozás

Gyógyszerészi kamarai tag, akinek az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII törvény 2 § f) vagy 19/A § szerinti bármely adatában változás áll be.

A kamarai tag, adatváltozás bejelentése nyomtatvány űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében
- postai úton
- személyesen
 

Az MGYK Alapszabálya III: 12. szerint:

„A nyilvántartott tag a Kamara által kezelt adataiban bekövetkezett minden adatváltozást, annak keletkezési időpontjától számított 30 napon belül írásban, igazolható módon köteles bejelenteni a területi szervezetnek. A kötelezettség elmulasztásából eredő minden esetleges jogkövetkezmény a nyilvántartottat terheli.”

Főszabályként a kérelem az MGYK területi szervezete, első fokon eljáró szervhez - beérkezését követő 8 nap.
Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok)

Kitöltött adatváltozás bejelentése nyomtatvány

Díjmentes

Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete
https://www.mgyk.hu/20100223megyei_szervezetek.html

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnökség
cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B
telefon: +36 1 351 94 83
e-mail: hivatal@mgyk.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:
hosszú név: Magyar Gyógyszerészi Kamara
rövid név: MGYK
KRID szám: 338169369

Az adatváltozás bejelentése nyomtatvány postai úton is benyújtható.

Ebben az esetben az ügyintézés módja:

Tagsági viszonnyal kapcsolatos nyomtatványok

MGYK