FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - Számlázási cím módosítása

Ezen a felületen lehetőség van a távhőszámlák számlázási, azaz bemutatási címét módosítani, illetve a módosítást kezdeményezni.

Kulcsszavak: díjfizető, adatváltozás, címváltozás, BKM, FŐTÁV, Távhőszolgáltatási Divízió, Távhő

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. távhőszámlán szereplő díjfizetője.

1. Amennyiben több távhővel ellátott ingatlannal is rendelkezik, kérjük, válassza ki, hogy minden hővételezési helyre vagy csak az adott hővételezési helyhez szeretne megadni levelezési címet.
2. Ezt követően a lenyíló menük segítségével adja meg új számlázási címét.
3. Végül nyomja meg a Számlázási cím módosítása gombot.

A számlázási cím változását a FŐTÁV Nonprofit Zrt. a változtatás kezdeményezését követő 30 napon belül átvezeti. Az átvezetést követően kiállított távhőszámlák már az új címre kerülnek megküldésre, kézbesítésre.

FŐTÁV Nonprofit Zrt. - Számlázási osztály

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak.

honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat.

BKM Nonprofit Zrt.