HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Az arra jogosult ügyfél anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti) vagy amennyiben olyan adat igazolása szükséges, mely a kivonatnak nem adattartalma, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárást bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhet személyesen, vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton írásban.

Kulcsszavak: Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője vagy meghatalmazott.

Az arra jogosult ügyfél anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti) vagy amennyiben olyan adat igazolása szükséges, mely a kivonatnak nem adattartalma, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárást bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhet személyesen, vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton írásban.

A kivonat kiállításának határideje 8 nap, amennyiben az eseményt az elektronikus anyakönyv még nem tartalmazza, úgy a rögzítést követő 8 nap.

Illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - anyakönyvvezető

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható. A közigazgatási per indításához a hatóság döntésének közlésétől számított 30 napon belül az anyakönyvi hatóságnál előterjesztendő, de Szegedi Törvényszékhez címzett 20.000,- Ft illetékköteles keresetlevél formájában benyújtandó jogorvoslattal lehet élni.

Intézhető:

A gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolt az anyakönyvvezetőkkel történő előzetes telefonos vagy személyes egyeztetés.

Hódmezővásárhely Település