Hivatalos szervek részéről levéltári adatok igénylése és másolatkiadás tanulóidőre, illetve iskolai végzettségre vonatkozóan.

A levéltár az általános és középiskolában folytatott tanulmányok idejéről, illetve az iskolai végzettségről hiteles másolatot állít ki a levéltárba adott iskolai anyakönyvekből, a megyei tanácsok művelődési osztályán gyűjtött érettségi jegyzőkönyvekből, jogutód nélkül megszűnt oktatási intézmények levéltárba került irataiból kizárólag hivatalos szervek (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.) részére.

Kulcsszavak: tanulóidő, iskolai végzettség, levéltár, másolat, általános iskola, középiskola

Ügyben érintett hivatalos szerv (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.).

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva. Az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervek csak elektronikus űrlapon nyújthatják be adatigénylésüket.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményei illetékesek a vidéki (nem budapesti) iskolákban folytatott tanulmányokra vonatkozó adatszolgáltatás/másolatkiadás tekintetében.
Budapest Főváros Levéltára illetékes a Budapest területén működő/működött – főként állami/önkormányzati fenntartású – alap- és középfokú oktatási intézmények/iskolákban folytatott tanulmányokra vonatkozó adatszolgáltatás/ másolatkiadás tekintetében.

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

MNL ÜSZ