Pécs – Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele

Apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek esetén a gyermek apjának azt a férfit kell tekinteni, aki az anyával a gyermek vélelmezett fogamzási idejétől a gyermek születéséig eltelt idő, vagy annak egy része alatt házassági kötelékben állott, vagy aki az anyával utólag házasságot kötött. Ha az apaság kérdése ily módon nem állapítható meg, a gyermekre az a férfi akitől a gyermek származik, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet.

Kulcsszavak: anyakönyvezés, család

•             az anya (vagy a gyermek más törvényes képviselője);

•             a gyermeket elismerni szándékozó férfi;

•             a 14. életévét betöltött gyermek.

Az eljárás hivatalból is megindul az anyakönyvvezető értesítése alapján, amennyiben a gyermek születését követő 30 napon belül a családi jogállás az anyakönyvvezető előtt elismerő nyilatkozat útján nem rendeződik.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni.

60 nap.

Minden esetben szükséges:

kérelem (személyazonosító igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, gyermek születési anyakönyvi kivonata, méhmagzat esetén a születés várható időpontjának igazolása).

Az eljárás illetékmentes.

Apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni: anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél, vagy közjegyzőnél.

Pécsett: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Fellebbezésnek nincs helye.

Pécs Település