Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. - Átlagfogyasztás-módosítás kérelme

A  felhasználó az űrlapon kérheti a korábban megállapított átlagfogyasztásának/ részszámlájának módosítását.

Kulcsszavak: átlagfogyasztás, fogyasztás, módosítás

A DRV Zrt.-nél nyilvántartott, érvényes közszolgáltatási jogviszonnyal rendelkező felhasználó.

A megadott átlag alapján lesznek a részszámlák kiállítva a közüzemi szolgáltatásra vonatkozóan. A csillaggal (*) jelölt mezőkbe kérjük, írja be a felhasználóazonosítót, nevét, felhasználási hely számát, felhasználási hely címét, a kért módosítandó mennyiséget egész m3-ben, valamint telefonszámát és e-mail-címét.

Az ügyintézés díjmentes.

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

DRVUGYFSZ