ÉRD - TALAJTERHELÉSI DÍJ

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és az Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi szennyvíztározót is - alkalmaz.

Kulcsszavak: ÉrdTalajterhelési díj

A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania.

A talajterhelési díjról a bevallást az előző év fogyasztási adatai alapján önadózással kell teljesíteni. A talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.
•    A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu) portálon, a Talajterhelési díj bevallás címszó alatt megtalálható, vagy letölthető a város honlapjáról: https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek

A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie március 31-ig.

Bevallás a talajterhelési díjról https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek

A talajterhelési díj mértékét, megállapításának szabályait, valamint az igénybe vehető kedvezményeket és mentességeket a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.). vonatkozó rendelkezései határozzák meg. 

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3

A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Ktd 3. számú melléklete határozza meg, amely szerint a talajterhelési díj mértéke az alap és az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó együttese határozza meg.

A területérzékenységi szorzó Érd közigazgatási területén „3” mivel a felszín alatti víz állapota szempontjából kiemelten érzékeny besorolású terület.

A talajterhelési díjat március 31-ig kell megfizetni.

TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLASZÁM: 11784009-15731254-03920000

Érd MJV Önkormányzat Jegyzője (önkormányzati adóhatóság).

Az önkormányzati adóhatóság döntései elleni fellebbezés, jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatóság Pest Megyei Kormányhivatal.

 

Érd Település