Budapest 04. ker. Közterület használat

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati iránti kérelem benyújtása, hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület használati hozzájárulás szükséges, amely tartalmazza a használat részletes feltételeit.

Kulcsszavak: ingatlan, közterület, pavilon, közterület-használati kérelem,

A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság) vagy az általa meghatalmazott személy.

Az Ügyfél a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére szóló kérelmét - a közterületek használatáról és rendjéről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat képviselő testületének 25/2021 (VI.24.) önkormányzati rendelet 11. §-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. § (2) bekezdése szerint - elektronikus úton vagy személyesen nyújthatja

A közterület használatért fizetendő díjak mértékét a közterületi rendelet 1. melléklete tartalmazza. A közterület-használati díjfizetés alóli mentességről a 25/2021. (VI.24.) a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet 30.§. és a 31.§. szól.

A közterület használatához történő hozzájárulásról, a közterület-használati díj mértékének csökkentéséről, valamint a filmforgatás céljából történő közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról a Budapest Főváros IV. kerület polgármestere jogosult dönteni.

A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályához.

A fellebbezéshez szükséges nyomtatvány a honlapról letölthető. A fellebbezés illetéke 5 000 Ft.

https://ujpest.hu/hivatali-ugy/?ugyid=418

https://ujpest.hu/hivatali-ugy/?ugyid=417

https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00 - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

https://ujpest.hu/rendeletek/2021-25.pdf - Budapest Főváros IV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Budapest 04. ker. Település