EGER – ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁS

A kimutató szerv megkeresése alapján a kintlévőség beszedése

Kulcsszavak: ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁS

Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása minden esetben hivatalból indul.

A kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, melyben az önkormányzati adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. Az eljárás ezen szakaszában méltányossági eljárás keretében részletfizetést, fizetési halasztást, mérséklést az önkormányzati adóhatóság nem engedélyezhet, kivéve a megelőlegezett gyermektartásdíj vonatkozásában, amelyre a jogszabály lehetővé teszi részletfizetést a végrehajtási szakaszban is.

Az önkormányzati adóhatóság fizetési felhívásban tájékoztatja az adók módjára behajtandó köztartozás kötelezettjét a kimutatás megérkezését követően és egyben felhívja az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra van lehetőség.

Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre is sor kerül.

Az ügyintézési határidő a kimutató szerv általi megkeresést követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap. Az önkormányzati adóhatóságnak a tartozás beszedéséig, illetve az elévülési határidőig végzi a végrehajtást.

A kimutató szerv kizárólag elektronikusan, hivatali kapun keresztül vagy e-Papíron nyújthatja be megkeresését.

http://www.eger.hu/hu/adougyek/egyeb-nyomtatvanyok

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását.

A végrehajtás során a befolyt összegek az adók módjára behajtandó köztartozások idegen illetve egyéb számlára kerülnek lekönyvelésre.

Az adós – jogszabályban meghatározottak szerint – köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum és jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány megfizetésére. Az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárás során felmerült a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány a köztartozás fizetésre kötelezettjét – az adózót – terhelik.

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága

Heves Megyei Kormányhivatal

A költségátalány, illetve költségminimum felszámítását az adós azok alapjául szolgáló végrehajtási cselekménnyel szemben benyújtható végrehajtási kifogásban sérelmezheti.

 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,

A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.18.) NGM rendelet.

Eger Település