Utólag elvégzett koronavírus elleni ellenanyag-vizsgálaton alapuló védettségi igazolvány kérelme, pótlása, cseréje

A koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány igazolja a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettséget a szervezetben a koronavírus elleni ellenanyag jelenléte alapján.

Kulcsszavak: védettségi igazolvány, oltási kártya, ellenanyag, covid

Jogosultak köre

Minden olyan érintett polgár, aki az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van.

A védettségi igazolvány iránti kérelem benyújtható bármely kormányablakban személyesen, vagy elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon.

A védettségi igazolvány iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A védettségi igazolvány kiállításnak igazgatási szolgáltatási díja 3000 forint, amit az igénylőnek kell átutalással megfizetnie.

A kérelemhez szükséges mellékelni a koronavírus elleni védőanyagnak az érintett személy szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett laboratóriumi, pozitív eredményű vizsgálat és annak értékelését tartalmazó lelet szkennelt példányát és az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

 

Amennyiben a védőoltást vagy a betegségből történő felgyógyulást követően, esetleg az utólag elvégzett ellenanyag vizsgálat alapján történő igénylést követően a védettségi igazolványt nem kapta meg, vagy a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban egyéb bejelentési szándéka keletkezik kérjük, hogy a KÖVETKEZŐ oldalon elérhető űrlap kitöltését válassza.

A kérelem benyújtása jogosultság. Elmulasztásának következménye az, hogy a védettségi igazolvány nem kerül kiállításra.

2021. március 1-jét megelőzően benyújtott kérelem esetén, ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy a személy korábban valóban fertőzött volt, akkor 2021. március 15-ig kerül kiállításra és postázásra a védettségi igazolvány.

2021. március 1-jét követően benyújtott kérelem esetén, ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy a személy korábban valóban fertőzött volt akkor a benyújtástól számított 8 napon belül kerül kiállításra és postázásra a védettségi igazolvány.

Ha ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy a személy korábban valóban fertőzött volt, akkor a védettségi igazolvány érvényessége 4 hónap. Az érvényesség kezdete az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátuma.

Ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy a személy korábban valóban fertőzött volt, akkor a koronavírus elleni védőanyagnak az érintett személy szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett laboratóriumi, pozitív eredményű vizsgálat és annak értékelését tartalmazó leletet. Amennyiben meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó egyéb okiratot is be szükséges nyújtani.

A koronavírus elleni kimutatott ellenanyag alapján kiadott igazolvány esetében 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

A kérelem felvételével kapcsolatban eljáró szervek a fővárosi és járási (kerületi) kormányablakok.

Amennyiben az érintett személy utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat alapján igényelt védettségi igazolványt nem kapta meg, Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály részére ügybejelentő nyomtatvány megküldésére van lehetőség.

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY