Budapest II. - Óvodai jelentkezés

Minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Az óvodai ellátás biztosítása és megszervezése a helyi önkormányzat feladata. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Kulcsszavak: óvoda, jelentkezés, II. kerület, beíratkozás

A helyi önkormányzat megállapítja a fenntartásában lévő óvodák körzethatárait. Az óvoda elsősorban azt a gyermeket köteles felvenni vagy átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Szabad férőhely esetén felvehető az a körzeten kívül élő gyermek is, akinek az elhelyezését a szülő munkahelyének fekvése vagy más méltányolható ok indokolja.

A gyermek életkora miatt kötelező óvodai beiratkozásra a minden év április 20-a és május 20-a között kerül sor. A jelentkezés benyújtásának időpontjára és módjára vonatkozóan az önkormányzat minden év tavaszán (a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal) hirdetményt tesz közzé, amely minden lényeges információt tartalmaz az óvodai beiratkozásra vonatkozóan is. A hirdetményben meghatározott időszakban az óvodai jelentkezés elektronikusan is kezdeményezhető az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva. Kötelező beiratkozási időszakon kívüli a jelentkezés módjáról az óvodák elehetőségein kérhető tájékoztatás..

Az elektronikus óvodai jelentkezés során dokumentumokat nem kell csatolni. A beiratkozás során be kell mutatni a hirdetményben felsorolt dokumentumokat.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Óvodai körzethatárok

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Budapest 02. ker. Település