Kérelem ellátás csökkentésével szemben érvényesítendő családi kedvezmény érvényesítéséhez

Amennyiben a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy családi kedvezményre, illetve családi járulékkedvezményre jogosult, és azt az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – más jogosulttal közösen, vagy házastárssal, élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben tudta igénybe venni, akkor a családi kedvezményt, családi járulékkedvezményt a korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesítheti.

Kulcsszavak: szolgálati járandóság, korhatár előtti ellátás, családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény, NYF_CSALK_01

A szolgálati járandóságban, korhatár előtti ellátásban részesülő személy, illetőleg meghatalmazottja.

Az ellátásban részesülő személy halála esetén az együtt élő házastárs, ennek hiányában az ellátásban részesült személy örököse.

Az adóévet követő június 30-át követően be kell nyújtania az adóévben fel nem használt családi adókedvezmény szolgálati járandóság, illetőleg korhatár előtti ellátás csökkentésével szembeni érvényesítéséhez rendszeresített kérelmet, a szükséges mellékletekkel együtt.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatványok a „Kapcsolódó nyomtatványok” cím alatt érhetőek el.

A kérelmet az arra jogosult legkorábban az adóévet követő június 30-át követően nyújthatja be.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) megkeresésére 5 napon belül kiállítja a családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolást.

A NYUFIG a kérelmet 60 napon belül bírálja el. A kedvezményként érvényesíthető összeget az erről szóló határozat kiadását követő 13 napon belül folyósítja.

Amennyiben az ellátásban részesülő halála esetén a kérelmet örökös nyújtja be, az örökösi minőséget a jogerős hagyatékátadó végzés hitelesített másolatával szükséges igazolni.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG)

Az ellátás csökkentésével szemben érvényesíthető kedvezményt elbíráló döntés ellen a közléstől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre történő hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A kérelem személyesen, vagy postai úton nyújtható be.

Személyesen a NYUFIG ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker., Váci út 73.).

Postai úton a következő postacímre: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1820 Budapest.

NYUFIG_ESZF