Szakmai képesítések elismerésével foglalkozó nemzeti segítségnyújtó központ

A nemzeti segítségnyújtó központ tanácsot ad a szakmai képesítéseknek a 2005/36/EK irányelv szerinti elismerésével kapcsolatos kérdésekben.

Kulcsszavak: Egyenértékű, honosítás, munkavállalás, letelepedés, bizonyítvány, diploma, szakmai tapasztalat, szakképzés, szakmagyakorlás, költözés

A nemzeti segítségnyújtó központ azoknak nyújt tájékoztatást, akik

Az elismerési eljárásban tagállamnak minősülő államok felsorolását az Egyéb információk menüpontban találja.

A nemzeti segítségnyújtó központ arról tud tájékoztatást adni, hogy a külföldi képesítéssel rendelkező személy által Magyarországon gyakorolni kívánt szakma szabályozott szakmai tevékenység-e. Kérésre a nemzeti segítségnyújtó központ részletes tájékoztatást nyújt továbbá a szakma gyakorlására és az elismerési eljárásra vonatkozó jogszabályokról, továbbá az elismerési eljárás alapelveiről, az eljárás menetéről, az eljáró hatóságokról és azok elérhetőségéről. Amennyiben szükséges, a külföldi képesítéssel rendelkező ügyfelet további tájékoztatásért átirányítja ahhoz a hatósághoz, amelynek az adott képesítés elismerése a hatáskörébe tartozik.

A külföldi képesítéssel rendelkező személy a nemzeti segítségnyújtó központhoz fordulhat abban az esetben is, ha segítségre van szüksége a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvben foglalt jogai érvényesítésében.

A nemzeti segítségnyújtó központtól elektronikus levélben célszerű tájékoztatást kérni.

A nemzeti segítségnyújtó központ itt érhető el.

A nemzeti segítségnyújtó központ a tájékoztatást kérő elektronikus levelekre észszerű határidőn belül, jellemzően elektronikus úton válaszol.

Amennyiben a külföldi képesítéssel rendelkező személy a képesítése magyarországi elismerhetőségéről kér tájékoztatást, célszerű csatolnia elektronikus leveléhez képesítése másolatát és annak fordítását, amennyiben rendelkezik vele, valamint megírnia telefonszámát, amelyen a nemzeti segítségnyújtó központ – szükség esetén – kapcsolatba tud lépni vele.

A tájékoztatásnyújtás díjmentes.

Az Oktatási Hivatal főosztályaként működő Magyar Ekvivalencia és Információs Központ látja el a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó nemzeti segítségnyújtó központ feladatát.

A külföldi szakmai képesítések elismerésére irányuló eljárásban tagállamnak minősülnek a következők: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

A külföldi szakmai képesítések elismerésére irányuló eljárásban a tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik a magyar állampolgárnak és a tagállam állampolgárának külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családtagja, a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy, a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, valamint az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

Az ügyleírás készült: 2020. május 20.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

OH