Családba fogadás megszűntetésére irányuló kérelem

 A családbafogadást a gyámhatóság megszünteti, ha azt a szülő vagy a családba fogadó szülő kéri, vagy ha annak fenntartása a gyermek fejlődését veszélyezteti.

Kulcsszavak: Családba fogadás megszűntetésére irányuló kérelem

Kérelmező/ügyfél

a) A kérelmező szülő és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó- és tartózkodási helye)
b) a különélő szülő fentiek szerinti (ismert)adatai
c)a családba fogadó személy (személyek) fenti (ismert) adatai

60 nap.

Természetes személyazonosító adatokat tartalmazó iratok, lakcímkártya.
Amennyiben releváns a bevándorlással, letelepedéssel, menekült jogállás megállapításával kapcsolatos iratok.

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

EKEIDR2