57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján telepen folytatott ipari tevékenység folytatásáról, valamint  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője kérelem alapján a 3,5 t feletti gépjárművek nem közterületen történő tárolási helyéről, továbbiakban a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi nyilvántartásban lévő bejegyzésről hatósági bizonyítványt állít ki.

">

Nagykanizsa - Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján telepen folytatott ipari tevékenység folytatásáról, valamint  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője kérelem alapján a 3,5 t feletti gépjárművek nem közterületen történő tárolási helyéről, továbbiakban a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi nyilvántartásban lévő bejegyzésről hatósági bizonyítványt állít ki.

Kulcsszavak: székhely telephely ipar kereskedelem jármű tárolási igazolás kérelem

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője által vezetett kereskedelmi/telepi nyilvántartásba vett bejegyzéséről, valamint a 3,5 t feletti gépjárművek nem közterületen történő tárolási helyéről igazolást kérelmező (egyéni vállalkozó, cég, szervezet, civil szervezet).

A kérelem benyújtható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-IPAR-012-2017

Űrlap megnevezése: Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem

Az ügyintézési határidő az Ákr. szerint sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Székhely, telephely, egyéb ipar-és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem című formanyomtatvány.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Ipar-kereskedelem" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "telepengedély" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Továbbiakban csatolandó dokumentumok:

Az eljárás illetékmentes.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője.

A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni. A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Jogorvoslati lehetőség részletei: 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Nagykanizsa Település