Tárolótartályok gyártása és tisztítása

Tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát vagy időszakos vizsgálatát csak nyilvántartásba vett szolgáltatásnyújtó végezheti.

Kulcsszavak: veszélyes folyadékok, tárolótartály, műszaki biztonság

Tárolótartályokkal kapcsolatos tevékenységet végző egyéni vállalkozó vagy cég.

A tartályokkal kapcsolatos tevékenységeket csak azon egyéni vállalkozó vagy cég végezhet, amelynek adatai szerepelnek Budapest Főváros Kormányhivatala nyilvántartásában. A szolgáltatásnyújtóakkor vehető nyilvántartásba tartályokkal kapcsolatos tevékenység végzésére, ha

 

Tevékenységek és feltételeik

Gyártás

Tisztítás

1.

Személyi feltételek:

1.1.

tartályvizsgáló

x

x

1.2.

tartálytisztító

x

1.3.

hegesztési felelős

x

1.4.

munkavédelmi felelős

x

x

1.5.

tűzvédelmi felelős

x

x

1.6.

környezetvédelmi felelős

x

x

1.7.

MSZ EN 9712 szerint tanúsított anyagvizsgáló

x

2.

Tárgyi feltételek:

2.1.

hegesztő berendezés(ek)

x

2.2.

frisslevegős készülék

x

x

2.3.

egyéni védőfelszerelés

x

x

2.4.

antisztatikus ruházat

x

2.5.

tűzoltó készülék(ek)

x

x

2.6.

munkahely elkerítő eszközök, tiltó táblák

x

x

2.7.

hitelesített/kalibrált mérőeszközök

x

2.8.

minőségügyi azonosító bélyegző(k)

x

2.9.

szikramentes szerszámok

x

2.10.

tanúsítottan robbanásbiztos lámpa

x

2.11.

tanúsítottan robbanásbiztos szivattyú(k)

x

2.12.

légcserét biztosító berendezés

x

2.13.

mentőfelszerelés

x

2.14.

gázkoncentráció-ellenőrző műszer

x

2.15.

speciális tisztító berendezés

x

3.

Eljárási (technológiai) feltételek:

3.1.

az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló rendelet szerinti igazolás és nyilvántartásba vétel

x

3.2.

tevékenységre vonatkozó munkautasítás

x

x

3.3.

munkavédelmi utasítás

x

x

3.4.

tűzvédelmi utasítás

x

x

3.5.

környezetvédelmi utasítás

x

 

* Csak ömlesztőhegesztéssel járó tevékenység esetén.

 

A követelmények teljesítését a hatóság által kijelölt tanúsító szervezeteknek igazolniuk kell.

A bejelentés elektronikus formanyomtatványon keresztül nyújtható be (lásd Benyújtandó dokumentumok menüpont).

A tevékenység végzésére nem jogosult szolgáltatásnyújtót a hatóság első alkalommal figyelmezteti, további jogsértés esetén pedig bírságot szabhat ki.

Az ügyintézési határidő 8 nap.

A bejelentés elektronikuson nyújtható be ÁNYK program segítségével kitölthető elektronikus formanyomtatványon. Az elektronikus formanyomtatvány (BFKH - MMFF - MFO - 003) a hatóság honlapjáról (https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok) letölthető. A kitöltött adatlaphoz csatolandó mellékletek:

A tartályokkal kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével és adatai frissítésével kapcsolatos engedélyezési eljárás díja 11 000,- Ft. A díjfizetési kötelezettséget a Budapest Főváros Kormányhivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni.

A nyilvántartásba vételre kijelölt Hivatal elérhetőségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály:

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; tel.: 1/4585-862; levélcím: 1535 Budapest Pf. 919; e-mail: mfo@bfkh.gov.hu.

Az elektronikus kapcsolattartásban Budapest Főváros Kormányhivatalának KRID azonosítója: 146320182. Erre az azonosítóra akkor lesz szükség, ha az ügyintézés hivatali kapun keresztül történik.

A hatóság érdemi döntésével szemben nem lehet fellebbezni. Amennyiben nem ért egyet a hatóság döntésével, közigazgatási perben jogszabálysértésre hivatkozva keresetet nyújthat be a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a székhely szerint illetékes törvényszékhez címezve, de Budapest Főváros Kormányhivatalánál lehet benyújtani elektronikus úton.

Részletes tájékoztatás a BFKH szakmai honlapján, valamint a közigazgatási perrendtartásról az illetékes törvényszék honlapján található.

Az ügyleírás készítésének időpontja: 2020. október 19.

Az eljárással kapcsolatban bővebb tájékoztatás a BFKH szakmai honlapján található (részletesen ld. itt).

A tevékenység a hatóságnak szóló bejelentés megtételével egyidejűleg megkezdhető, amennyiben a tevékenységre vonatkozó összes jogszabályi feltétel maradéktalanul teljesül.

Az eljárás magyar nyelven folytatható le.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Akadályokba ütközik a határokon átívelő ügyintézésben? Kérjük, hogy ismertesse tapasztalatait itt!

BFKH - MMFF - MFO - 003 - A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseikkel kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek bejelentése nyomtatvány:

 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

IF