Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése

Azon élelmiszer-vállalkozók, akik első magyarországi tárolási helyet üzemeltetnek - beleértve a forgalmazó egységeket, a bértárolási tevékenységet végző vállalkozásokat és az élelmiszer előállító egységeket -, kötelesek tevékenységüket bejelenteni: az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak. Elsődleges termelésből származó, nem állati eredetű alaptermék esetében a bejelentést a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalának kell megtenni.

Kulcsszavak: élelmiszer-vállalkozó, üzemeltet, első, magyarországi, tárolási, hely, bejelentés

Első magyarországi tárolási helyet üzemeltetők: élelmiszervállakozások, természetes személyek. Írásos meghatalmazás alapján: az első tárolási hely üzemeltetője helyett az eljárást kezdeményezheti az élelmiszer tulajdonosa vagy az élelmiszer szállítója is.

 Az alábbi bejelentendő adatok megadása szükséges:

a) természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatok, lakcím, telephely, elérhetőség, adóazonosító jel,

b) jogi személy esetén a (cég)név, adószám, székhely, telephely, statisztikai számjel, elérhetőség, a cég tevékenysége, a tevékenység végzésének helye.

60 nap.

Az eljárás díj/illeték mentes.

A létesítmény telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, elsődleges termelésből származó, nem állati eredetű alaptermék esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala rendelkezik hatáskörrel.

EKEIDR2