Veszprém- Gépjármű káresemény bejelentése

A közút kezelője a közút használata során a közúton szabályosan közlekedő gépjárműben a burkolat meghibásodásából (kátyú) eredően keletkező, vagy az út menti növényzet által okozott kárt a gépjármű felett rendelkezni jogosult részére megtéríti. A kár megtérítése az önkormányzat felelősségbiztosítója útján történik.

Kulcsszavak: gépjármű, káresemény, úthiba, kátyú

Űrlap kitöltése és kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel.

Telefonon és ügyfélfogadási időben is fordulhat Irodánkhoz, ahol szükség esetén felvesszük közösen a jegyzőkönyvet.

A kérelemhez csatolni kell:

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Városüzemeltetési Iroda, Üzemeltetési Csoport

8200 Veszprém Óváros tér 9. földszint

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 7.30–16.00

Telefon: 88/549-348

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Veszprém Település