Villamos energia - Kérelem a kötelező átvételi jogosultság módosítása iránt

A régi típusú kötelező átvételi (KÁT) jogosultsággal és a METÁR jogosultsággal rendelkezők az űrlapon kérelmezhetik a telephely helyrajzi számának módosítását (csak KÁT esetén, METÁR jogosultsággal rendelkezőknek külön űrlapon kell benyújtani a kérelmet), a jogosultság jogutódlását, az erőműegység vásárlását, a jogosultság visszavonását és a jogosultsághoz kapcsolódó támogatástartalom változását és ezáltal a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének és a kötelező átvétel időtartamának módosítását.

Kulcsszavak: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, MEKH, villamos energia, kötelező átvétel, kérelem, KÁT, METÁR

A KÁT vagy METÁR jogosultsággal rendelkező cégek, egyéni vállalkozók, önkormányzatok, szövetkezetek, igazgatóságok, egyesületek, alapítványok és olyan természetes személyek, akik rendelkeznek adószámmal.

Amennyiben a Kérelmező a korábbi határozatokban figyelembe vettől eltérő mértékű, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 11. §-ának (7) bekezdése szerinti egyéb támogatásra – beleértve a hálózati csatlakozási díjból kapott kedvezményt – válik jogosulttá, úgy azt a Hivatalnak köteles 8 napon belül bejelenteni (a támogatás mértékét igazoló hiteles dokumentumokat csatolva) és köteles kérelmezni a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének és a kötelező átvétel időtartamának módosítását.

A jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek, nyilatkozatok.

Az 1/2014. MEKH rendelet 1. melléklet B) 115-117 és 120. pontjai szerint. KÁT és METÁR eljárásoknál:
- jogutódlás: 55.000 Ft
- vásárlás: 55.000 Ft
- támogatástartalom módosítás: 10.000 Ft 
- visszavonás: 5.000 Ft.

KÁT eljárásnál:
- HRSZ módosítás: 10.000 Ft.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

bírósági felülvizsgálat

MEKH