FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - Csekkigénylés

Ezen a felületen igényelhet csekket a számlák, díjak befizetéséhez.

Kulcsszavak: csekk, egyenleg, hátralék, fizetés, BKM, FŐTÁV, Távhőszolgáltatási Divízió, Távhő

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. távhőszámlán szereplő díjfizetője.

1. Az oldalon megjelenítésre kerül a pillanatnyi egyenleg. 
2. A középső blokkban - egy táblázatban - tételesen megjelennek a kiállított számlák és a hozzájuk kapcsolódó információk. 
3. Attól függően, hogy az egyenleg pozítv, negatív vagy nulla, a képernyő jobb oldalán különböző funkciók érhetők el.
4. Amennyiben Önnek nem rendezett tétel(ek) szerepel(nek) az egyenlegén és azt csekken kívánja kiegyenlíteni, két módon tud csekket igényelni:
5.1. Abban az esetben, ha Ön az egyenlegén szereplő teljes összegre csekket igényel, kérjük, a képernyő jobb oldalán nyomja meg a Csekk kérése folyószámla egyenlegről gombot. 
5.2. Amennyiben meghatározott számlá(k)ról, díj(ak)ról szeretne csekket kérni, kérjük a kívánt tétel(eke)t a sor végén pipálással jelölje ki, majd nyomja meg a táblázat alatt a Csekk kérése kijelölt számlákról gombot.
6. A csekket postai úton küldjük meg Önnek, a számlázási címére.

Felhívjuk figyelmét, hogy csekken történő befizetéskor a kiegyenlítés dátuma az összeg beérkezésének időpontja. Kérjük, ezt a befizetésnél szíveskedjen figyelembe venni.

FŐTÁV Nonprofit Zrt. - Ügyfélszolgálati főosztály

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak.

Amennyiben az Ön tartozása nem haladja meg az 500 Ft-ot, tartozása rendezésére csekket kizárólag az Ön, külön erre irányuló kérése esetén áll módunkban küldeni.

honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat.

BKM Nonprofit Zrt.