Olajfogyasztó technológiai rendszer használatának jóváhagyása

A 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olajfogyasztó technológiai rendszer használatát a műszaki biztonsági hatóság hagyja jóvá.

Kulcsszavak: olajfogyasztó technológiai rendszer, műszaki biztonság

Olajfogyasztó technológiai rendszert üzemeltető egyéni vállalkozó vagy cég.

A 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszer használatbavételét az üzemeltetőnek kell kérnie a műszaki biztonsági hatóságtól.

A hatósági jóváhagyás feltételei:

A műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés igazolásához a tervezői nyilatkozat felhasználható.

A jóváhagyás nélküli üzemeltetést a hatóság megtiltja és – amennyiben a jogsértés továbbra is fennáll – bírságot szab ki. A hatóság megtiltja az üzemeltetést akkor is, ha a műszaki biztonsági szabályzatban meghatározott követelmények nem teljesülnek.

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell:

  1. kiviteli terv,
  2. tervezői nyilatkozat.

A jóváhagyási eljárásért illetéket kell fizetni (3000 forint).

Az engedélyezési eljárást a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le:

A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

 

megnevezése

illetékességi területe

1.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe

2.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

3.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok megye

4.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron megye

5.

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas megye

6.

Zala Megyei Kormányhivatal

Zala megye

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

8.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

9.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye

10.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye

A hatóság érdemi döntésével szemben nem lehet fellebbezni. Amennyiben nem ért egyet a hatóság döntésével, közigazgatási perben jogszabálysértésre hivatkozva keresetet nyújthat be a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a székhely szerint illetékes törvényszékhez címezve, de a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál lehet benyújtani.

Az ügyleírás készítésének időpontja: 2020. október 30.

Az eljárás magyar nyelven folytatható le.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Akadályokba ütközik a határokon átívelő ügyintézésben? Kérjük, hogy ismertesse tapasztalatait itt!

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

2/2020. (I. 13.) Korm. rendelet az olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

IF