Pénzforgalmi intézmény tevékenységi köre módosításának engedélyezése

A pénzforgalmi intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének módosításához az MNB engedélye szükséges.

Kulcsszavak: fizetési művelet, számviteli politika, induló tőke, pénzmosási szabályzat, üzleti terv, érzékeny fizetési adat, befolyásoló részesedés

A pénzforgalmi intézmény kizárólag az MNB engedélyének birtokában módosíthatja a meglévő tevékenységi körét.

Az engedélyezési eljárásokban a kérelmeket, bejelentéseket az MNB honlapján, az ERA felületen az E-ügyintézés Engedélyezés szolgáltatáson belül található elektronikus űrlapokon kell benyújtani, a mellékletek hiteles elektronikus másolatának csatolásával. Az MNB döntései, hiánypótlási felhívásai, tájékoztatásai és egyéb közlései az ügyfél hivatalos elektronikus tárhelyén való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre a pénzügyi szervezetek, illetve jogi képviselőik részére.

Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

Az engedélyezési eljárások egyes vonatkozásaihoz kapcsolódó további tájékoztatók az alábbi menüpontban érhetőek el:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-az-egyes-engedelyezesi-illetve-nyilvantartasba-veteli-eljarasok-soran-leggyakrabban-felmerulo-a-ma-gyar-nemzeti-bank-mnb-gyakorlatat-erinto-kerdesekkel-kapcsolatban-1.pdf

A jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, ezért a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b) büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A pénzforgalmi intézmény tevékenységének engedélyezése kapcsán részletes útmutató található a https://www.mnb.hu/letoltes/1-3-1-1-engedelyezesi-utmutato-penzforgalmi-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf weboldalon.

A pénzforgalmi intézmény tevékenységi engedélyezése iránti eljárással kapcsolatos Q&A elérhető a következő linken: https://www.mnb.hu/letoltes/1-3-1-2-eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok-penzforgalmi-intezmeny.pdf

A pénzforgalmi intézmény tevékenységi engedélyezése iránti kérelem mellékleteként benyújtandó szabályzatokkal kapcsolatos információk az alábbi két linken olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/penzpiac/penzforgalmi-intezmeny/tevekenysegi-engedely/szabalyzatokkal-kapcsolatos-informaciok/szabalyzatokkal-kapcsolatos-segedletek, illetve a szabályzatokkal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/penzpiac/penzforgalmi-intezmeny/tevekenysegi-engedely/szabalyzatokkal-kapcsolatos-informaciok/szabalyzatokkal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok

Az engedélyezési eljárás lefolytatása vonatkozásában nem áll fenn díjfizetési kötelezettség.

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB eljárást megszüntető végzése vagy kérelmet elutasító határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a végzés/határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell elektronikus úton benyújtani, az alábbi elérhetőségen

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese.

A keresetlevél benyújtásának az eljárást megszüntető végzés vagy a kérelmet elutasító határozat hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél keresetlevelében ugyanakkor kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

2013. évi CCCXXV. törvény az egyes fizetési szolgáltatókról

PSD2 szabályozás

MNB