Szakmai bizonyítványmásodlat kiadására irányuló kérelem-NSZFH

Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítvány esetén bizonyítványmásodlat igényelhető.

Hivatalunkban kizárólag szakmai bizonyítványról állítható ki másodlat csak abban az esetben,

•   ha az eredeti bizonyítványban szereplő Vizsgaszervező:

•   és ha az eredeti szakmai bizonyítvány 2010. január 29. előtt került kiállításra.

•   és a kérelmező

o   pontosan megadta a szakmai vizsga időpontját,

o   szerepel a megadott vizsga törzslapjában,

o   a törzslap záradéka szerint sikeres vizsgát tett.

Kulcsszavak: Szakmai bizonyítványmásodlat kiadására irányuló kérelem, Elveszett szakmai (OKJ) bizonyítvány, Megsemmisült szakmai (OKJ) bizonyítvány, Névváltozás esetén szakmai bizonyítványmásodlat kiadása.

 1. Szakmai bizonyítványmásodlat kiadására irányuló kérelem elkészítése.
 2. A kérelem benyújtható:
  1. papír alapon (személyesen),
  2. papír alapon (postai úton),
  3. elektronikus úton (e-mail),
  4. ügyfélkapu- természetes személyként,
  5. e-papír.
 3. A kérelmezőnek amennyiben papír alapon (személyesen, postai úton), vagy elektronikus úton (e-mail-ben) nyújtja be a kérelmét igazolnia vagy nyilatkozatot kell adnia, hogy a bizonyítványmásodlat ügyintézése során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, valamint a bizonyítványmásodlattal igazolt szakképesítés vizsgakövetelményeit a szakmai vizsgán személyesen ő teljesítette.
 4. A kérelem beérkezését követően a vizsgaszervező a Rendelkezési Nyilvántartásból lekérdezi a kérelmező Rendelkezési Nyilatkozatában foglalt adatokat.
 5. A vizsgaszervező a megadott adatok alapján kikéri az Irattárból az eredeti törzslapot.
 6. A vizsgaszervező az eredeti törzslapban szereplő adatokkal megegyezően kiállítja a bizonyítványmásodlatot és a kiállítás tényét bejegyzi az eredeti törzslapba.
 7. Ezzel egyidejűleg bekéri a kérelmezőtől a 2000 Ft értékű illetékbélyeget.
 8. A bizonyítványmásodlatnak a vizsgaszervező vezetője által történő hitelesítése után a kérelmező személyesen vagy postai úton (meghatalmazással) veheti át a papír alapú bizonyítványmásodlatot.

A szakmai bizonyítványmásodlat kiadására irányuló kérelem benyújtása intézhető elektronikus úton, de a másodlat kiadása papír alapon történik.

Amennyiben a kérelmező

a szakmai bizonyítványmásodlat nem adható ki.

A sommás eljárás határideje az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontja szerint nyolc nap.

A teljes eljárásban az ügyintézési határidő hatvan nap (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 50. § (2) bekezdés c) pontja).

2.000 Ft illeték megfizetése illetékbélyeg formájában, a vizsgaszervező erre vonatkozó felhívását követően.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Szakképzési Főosztály, Szakképzés Tartalmi Osztály, Vizsgaközpont

Nincs helye jogorvoslatnak.

A szakmai bizonyítványmásodlat kiadására irányuló kérelem beérkezését követően a kérelmezőnek a Rendelkezési Nyilvántartásban megadott rendelkezési nyilatkozata lekérdezésre kerül és az abban megadott rendelkezése szerint történik a további kapcsolattartás.

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet VIII. melléklet

A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. Korm. rendelet 300.§ (3) bekezdés

NSZFH