Ingatlan értékesítésből származó jövedelem adózása

Általában véve az ingatlan eladása esetén keletkező jövedelem után személyi jövedelemadót kell fizetni, kivéve, ha az adómentes.

Kulcsszavak: személyi jövedelemadó ingatlan eladása lakás eladása adóbevallás adófizetés

Az ingatlan eladásából származó jövedelem külön adózó jövedelemnek minősül. Ingatlannak minősül a termőföld, a telek, a lakás, és az ingatlan eladására vonatkozó szabályok vonatkoznak a vagyoni értékű jog (például haszonélvezet, használat, földhasználat) értékesítésére is.

Ingatlan eladása esetén a jövedelmet úgy kell meghatározni, hogy a bevételből le kell vonni a költségeket, majd az így kiszámított összeget lehet csökkenteni annak figyelembe vételével, hogy az eladásra az ingatlan megszerzésétől számítva hány év elteltével kerül sor.

A jövedelem kiszámítása során nincs jelentősége, hogy a magánszemélynek az eladott ingatlanban volt-e a lakóhelye.

Bevételnek számít minden, amit a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez, ez leggyakrabban az adásvételi szerződésben szereplő eladási ár.

A bevételből levonható költségek a következők:

Ezek a költségek csak akkor számolhatók el, ha azokat a magánszemély igazolja (például számlával) és, ha korábban még nem számolta el (például bérbeadáskor).

 

A megszerzésre fordított összeg tipikusan az adásvételi szerződés szerinti érték. Ha a magánszemély az ingatlant ajándékba kapta, akkor az illeték-kiszabáshoz figyelembe vett érték számít szerzési értéknek, ha pedig nem szabtak ki illetéket, akkor az átruházásból származó bevétel 75 százaléka. Ha örökölte az ingatlant, akkor az illeték-kiszabáshoz figyelembe vett értéket kell szerzési értéknek tekinteni, ha pedig nem szabtak ki illetéket, akkor a hagyatéki leltárban feltüntetett érték minősül szerzési értéknek.

A bevételből a költségek levonásával kiszámított összeg attól függően csökkenthető, hogy mennyi ideig volt az ingatlan a magánszemély tulajdonában.

Az ingatlan 2021. évi eladása esetén a jövedelmet a következők szerint kell kiszámítani:

A jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni.

A jövedelmet és annak adóját az éves személyijövedelemadó-bevallásban kell megállapítani, és a bevallási határidőig kell megfizetni.

 

Adómentes jövedelmek

Bizonyos esetekben az ingatlan eladásából származó jövedelem részben vagy egészében adómentes. Ide tartozik például, ha a magánszemély termőföldet ad el

Ha a földterület osztatlan közös tulajdonban van és azt a magánszemély valamely másik tulajdonostársnak adja el, akkor bevétele adómentes.

 

Adómentes az ingatlanértékesítés, ha az a házassági vagyonközösség megszüntetésekor a házastárs által történő megváltásával történik.

Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén a magánszemély adózó kétszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az adó késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A pótlékszámítást segíti a NAV honlapján elérhető kalkulátor:

https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/kalkulatorok

A személyijövedelemadó-bevallás benyújtási határideje az adóévet követő év május 20.

Adóbevallás

A személyi jövedelemadó bevallást a magánszemélynek kell elkészíteni a ’SZJA nyomtatványon. A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV által a kifizetői adatszolgáltatás alapján összeállított adóbevallási tervezet kiegészítésével is.

 

Ha a magánszemély ingatlan értékesítése

akkor nincs sem adófizetési, sem bevallási kötelezettség.

A személyi jövedelemadó bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a 15 százalék személyi jövedelemadót.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A jogorvoslat nem értelmezett.

Információk a személyi jövedelemadó bevallásról: https://www.nav.gov.hu/szja

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

NAV