Védett természeti területen horgászat iránti kérelem

A természet védelméről szóló törvény alapján egyes területek védett természeti területté jelölhetőek ki. A kijelölés tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni. Védett természeti területen a törvényben meghatározott tevékenységek csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhetők. Aki védett területen horgászni szeretne - valamennyi, a horgászatra vonatkozó feltétel teljesítésén túl - erre vonatkozó engedéllyel kell rendelkeznie.

Kulcsszavak: Védett természeti területen horgászat iránti kérelem

Eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (illetve képviselője). 

A kérelmet az eljáró hatóságnál (személyesen, illetve postai úton) lehet előterjeszteni. A kormányablakban a kérelem benyújtására van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül az illetékes környezet- és természetvédelmi hatósághoz. A kérelem nem minősül a kormányablakban, illetve az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán azonnal intézhető ügynek.

90 nap

Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát (amennyiben nem illetékbélyegben történt a lerovása) a kérelemhez, illetve a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.
Személyi igazolvány, lakcímkártya, horgászengedély, állami horgászjegy.

EKEIDR2