SZOLNOK - Adó- és értékbizonyítvány

Kulcsszavak: hagyaték végrehajtás gyámügy

Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága kérelemre adó- és értékbizonyítványt állít ki a kérelemben megjelölt ingatlan(ok) kérelem időpontjában fennálló forgalmi értékéről.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására jellemzően bírósági végrehajtási, hagyatéki, gyámhatósági, természetes személyek adósságrendezési eljáráshoz, továbbá lakáscélú állami támogatás, illetve szociális ellátás igényléséhez kapcsolódóan kerül sor. A jegyző - az adott jogszabályi előírástól függően - az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére állítja ki az adó- és értékbizonyítványt.

•    Be kell nyújtani az adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet
•    Amennyiben az eljárás illetékköteles, az illetéket meg kell fizetni

•    A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Egyéb dokumentumok között, Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem név alatt található
•    Amennyiben elektronikus eljárásra nem kötelezett és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, a lap alján a Dokumentumok után  Kérelem adó és értékbizonyítványhoz linkre kattintva éri el
•    e-mail-ben beküldött kérelemre nem indul adóhatósági eljárás

•    Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

•    Kérelem
•    Az illeték megfizetését igazoló bizonylat
•    Az értékelni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolata

•    Az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000.-Ft. A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes

•    Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

•    A határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül élhet fellebbezéssel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál. A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályánál lehet benyújtani (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ) A fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- Ft

Szolnok Település