Aktív korúak ellátásának igénylése

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás, melynek két típusa van: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Kulcsszavak: aktív korú, gyermek, foglalkoztatás, szülő, ellátás, támogatás, nyugdíjkorhatár, kormányhivatal, szociális, munkavállalás, munkaerő

Aktív korúak ellátására jogosult,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat.

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult az a személy, aki

Az ellátás igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt benyújtani személyesen vagy postai úton bármely kormányablakban, vagy az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál. A kérelem benyújtható elektronikus úton is az e-papír szolgáltatáson keresztül.

Ügyintézési határideje 8 nap, kivéve, ha az igényléskor nem áll rendelkezésre a kérelem elbírálásához szükséges összes adat, mert ebben az esetben 60 nap.

A kérelem formanyomtatvány, illetve:

Az eljárás illetékmentes.

Az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.

Döntés ellen közigazgatási per indítható. Szakmai fellettes szerv az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, 2020-ban 22 800 forint.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás  havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át, 48.795 forintot. 

Ha az ellátásban részesülő személy családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22.800 forint) állapítottak meg, a részére folyósított ellátás összege nem haladhatja meg a 48.795 forintot és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét, azaz 25.995 forintot.

 A Szociális ellátások igényléséhez kapcsolódó nyomtatványok az alábbi linken találhatók

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

NISZ ZRT.