TAJ kártya igénylése külföldi személy részére

A külföldinek minősülő biztosított személy részére a foglalkoztató kérelmére – a foglakoztatás megkezdése (vagy kinevezés) – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (megrendelő) az egészségbiztosítási szerv TAJ számot képez. Erről, valamint a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről a foglalkoztatót értesíti.

Kulcsszavak: Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, hatósági igazolvány, TAJ kártya

Az eljárás megindítását kérelmező személy a külön erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – a szükséges dokumentumokkal együtt – megigényli az első TAJ számot az illetékes megyei (vagy a fővárosi) kormányhivatalnál.

Hiánytalan kérelem esetén amennyiben az eljárás lefolytatására szükséges valamennyi dokumentum, igazolás rendelkezésre áll, (sommás eljárás) akkor az ügyintézési határidő 8 nap, hiányos dokumentumok benyújtása, amennyiben további dokumentumok szükségesek a kérelem érdemi elbírálásához, akkor teljes eljárás kerül lefolytatásra, melynek határideje: 60 nap.

Az első TAJ okmány kiállítása díj- és költségmentes.

A lakóhely, vagy munkáltató székhelye szerint illetékes megyei (vagy a fővárosi) kormányhivatal

Amennyiben nem ért egyet a hatóság által hozott döntéssel, abban az esetben azt bírósági úton megtámadhatja, közigazgatási per keretében. A per keresetlevéllel indítható meg, amelyben a határozattal szemben jogsérelemre kell hivatkozni. A keresetlevél benyújtására a határozat közlésétől (általában kézbesítésétől) számított harminc napon belül van lehetőség. A közigazgatási per lefolytatására azon törvényszéken kerül sor, amelyik területi illetékességgel rendelkezik a közigazgatási cselekmény helyét illetően.

Az első TAJ számot képzését követően az eljáró egészségbiztosítási szerv értesítést küld erről a tényről a munkáltatónak. A TAJ kártya a jogosultság egészségbiztosítási nyilvántartásba történő bejegyzését követően vehető át.

 

http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

 

NEAK