Halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vétele

A halgazdálkodási vízterületet a halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti ingatlan tulajdonosának bejelentésére – a vonatkozó törvény nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó előírásainak érvényre juttatása céljából – nyilvántartásba veszi.

Kulcsszavak: Halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vétele

Az ügyben eljárni jogosult:
1. az ügyfél, aki az a természetes vagy jogi személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti (tipikus esetben a halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti ingatlan tulajdonosa)
2. helyette törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy
3. az ügyfél és képviselője együtt

A halgazdálkodási vízterület azonosításához elengedhetetlül szükséges adatok megadása szükséges, különösen: a halgazdálkodádási vízterület megnevezése, a vízterülettel érintett ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi száma.

Sommás eljárás esetén 8, teljes eljárásban 60 nap. 

A halgazdálkodási vízterület azonosításához elengedhetetlül szükséges adatok adatlapja, esetleg térképmásolat, légi vagy műhold fotó.

2000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

EKEIDR2