ÉRV ZRt - Közbenső elszámolás kérése

A felhasználó az előre meghatározott elszámolási időszaktól eltérő elszámolást kérhet az űrlapon. 

Kulcsszavak: Közbenső, elszámolás

Felhasználó

Kérjük, válassza ki, mely fogyasztási hely azonosítójához kíván bejelentést tenni. Adja meg a vízmérőállást, az elszámolás dátumát, és jelölje meg, milyen módon kéri a számlát (postai, e-mail, elektronikus). 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy elektronikus számlát csak a Díjnet felületen regisztrált felhasználóink részére tudunk biztosítani. Az e-mailben küldött számlák befizetése csak csekken vagy az online felületen történhet. 

Szolgáltató: beérkezéstől számított 30 napon belül

Az ügyintézés díjmentes. 

ÉRV ZRt ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A jogorvoslati helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a Békéltető Testület eljárás lehetőségét.  

Az adott űrlaphoz kapcsolódó nyomtatványok köre. 

Társaságokkal egyeztetni szükséges, hogy a benyújtandó dokumentumokon felül van-e benyújtandó nyomtatvány.

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi  LIV. törvény  a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről 

58/2013. (II.27) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvíz elvezetésről

ÉRV ZRT