Budapest XIII. - Zenés, táncos rendezvény

Zenés, táncos rendezvényre az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti illetékes jegyző adja ki.

Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

300 fő feletti befogadóképességű tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak,

a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény)

Kulcsszavak: rendezvénytartási engedély

A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője

Az engedély iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

·      nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetén a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

·      haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

·      közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

·      biztonsági terv

·      tűzvédelmi szabályzat (amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi)

építészeti-műszaki dokumentáció két példányban, tervezői nyilatkozat

Az engedély hiányában megtartott rendezvény esetén a hatóság a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti.

A tevékenység megkezdését megelőzően kell kérelmezni a rendezvénytartási engedély kiadását.

Zenés, táncos rendezvény kérelem

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2012/09/rendezvenytartasi_engedely_kerelem.doc

illetékmentes

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet

Budapest 13. ker. Település