Hatósági bizonyítvány kiállítása Magyarországon szerzett bizonyítványokról és oklevelekről (egészségügyi szakmák kivételével)

Magyarországon szerzett képesítésének külföldön történő elismerése érdekében hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti. A hatósági bizonyítvány tanúsítja, hogy a kérelmező számára kiállított képesítés érvényes, és tartalmazza, hogy a képzés eredményeképpen a kérelmező milyen szakképesítést, szakképzettséget szerzett, továbbá azt is, hogy a 2005/36/EK irányelv 11. cikkének mely pontja szerinti oklevélnek minősül az adott okirat. 

Kulcsszavak: elismerés, honosítás, külföldi, Európai Unió, ekvivalencia, diploma, konformitási igazolás, 2005/36/EK irányelv, szabályozott szakma, szakmai tapasztalat

Az eljárást a bizonyítvány vagy oklevél tulajdonosa vagy meghatalmazottja kezdeményezheti. 

Amennyiben Ön hazai képesítéséről hatósági bizonyítvány kiállítását kéri, kérelmet kell benyújtania. A kérelmet személyesen, postai úton vagy e-mailben nyújthatja be. Személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) nyújthatja be kérelmét, nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 8.00-13.30. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112 címre elküldeni. E-mailben történő benyújtás az ekvivalencia@oh.gov.hu címen lehetséges.

Az „Ügyintézés indítása” gomra kattintva az e-papír szolgáltatási felület nyílik meg. Kérem az Ügyfélkapus bejelentkezést követően először a címzettet (Oktatási Hivatal) válassza ki. Ezt követően az ügytípusoknál már csak a Hivatalhoz tartozó ügyek jelennek meg. Szükség esetén az adott ügytípust kiválasztva a súgó gombra kattintva találhat bővebb leírást. 

Amennyiben a beadvány a szükséges iratok nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az Oktatási Hivatal a hatósági bizonyítványt nem tudja kiállítani, az eljárást megszünteti. Az érdemi ügyintézés kezdőnapja – hiányos beadványok esetén – az a nap, amelyen a kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett.

Az Oktatási Hivatal a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem esetében egy hónapon belül jár el, amennyiben a kérelmező minden szükséges okmányt benyújtott.

A hatósági bizonyítvány kiállításának díja 15 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekk átvehető az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.). Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (a bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

Oktatási Hivatal

Felsőfokú oklevélről kiállított hatósági bizonyítvány ellen a határozat a kézbesítésétől számított 15 napon belül az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez címzett, szakképesítésről kiállított hatósági bizonyítvány ellen az emberi erőforrások miniszteréhez címzett, azonban az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó 10 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.  A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Amennyiben a bizonyítvány, vagy oklevél által tanúsított szakképzettség Magyarországon nem minősül szabályozott szakmának, de a képzés maga szabályozott volt, akkor a hatósági bizonyítvány megjelöli azt a jogszabályt, amely az adott képzést szabályozza, valamint a képzés célját is.

Az eljárásról részletesen az Oktatási Hivatal honlapján olvashat: https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/hatosagi_bizonyitvany/magyar_oklevelrol_bizonyitvanyrol

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről,
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról,
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

OH