Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására...

Ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, az ingatlan tulajdonosa a műszaki-biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.

Kulcsszavak: Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés földgázelosztó által kivitelezésre alkalmatlannak minősített kiviteli terve alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem

A vezeték, berendezés elheleyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa

Meg kell adnia a kérelmező adatait (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége), meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
a kiviteli terv megnevezése, azonosítója;
a kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.);
az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma.

8 nap

Kiviteli terv és a földgázelosztó elutasító nyilatkozata

Az eljárás díjmentes, azonban általános tételű eljárási illeték terheli.

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Az eljárás díjmentes. Az illetékmentességre jogosultak körét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény határozza meg.

EKEIDR2