Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
A szülői felügyelet körében a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek minősül - többek között - a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölése. 

 

Kulcsszavak: Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem

A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülő(k), a gyermekétől külön élő szülő.

A kérelem elektronikus úton is benyújtható, azonban, ha a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni.
Életvitelszerűen külföldön tartózkodó ügyfél esetén személyesen megtett jognyilatkozatnak kell tekinteni a kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett jognyilatkozatot.

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

A külföldi hatóság által kiállított környezettanulmány,
iskolalátogatási igazolás,
szülő jövedelemigazolása vagy, ha a szülő még nem kezdte meg külföldön a munkavégzést, a gyámhivatal a jövedelemigazolás helyett elfogadhatja a szülő nyilatkozatát a várható jövedelméről,
befogadó nyilatkozat,
azok a dokumentumok, amelyekből megállapítható, hogy a gyermek nevelése, tartása, ellátása és tanulmányainak folytatása külföldön biztosítva van.

▪ Ha az eljárás kizárólag a külföldi tartózkodási hely kijelölésére irányul - a kapcsolattartás megváltoztatása a bíróság hatáskörébe tartozik - és sor kerül a közvetítői eljárásra, annak költségeit a gyámhatóság viseli.
▪ Ha az eljárás során a gyámhatóság hatáskörrel rendelkezik a kapcsolattartás megváltoztatására is, és a gyermek érdekében a gyámhatóság elrendeli vagy a szülők kérelmére kerül sor a közvetítői eljárásra:
- az általuk választott közvetítő által meghatározott díjat maguk térítik meg,
- a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által biztosított támogatott közvetítői eljárás igénybevétele esetén – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő szülő kivételével – a közvetítői eljárás díjaként alkalmanként a kötelező legkisebb munkabér 3%-ának megfelelő összeget fizetik meg (2018-ban 4.140,- forint).

EKEIDR2