Kecskemét - TRT módosítási javaslat

TRT módosítási javaslat

Kulcsszavak: TRT, településrendezési eszközök, Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat

bármely természetes/jogi személy tulajdonos

A módosító kérelmeket évente egyszer a Várostervezési Osztály összesíti.

A szakbizottság véleménye alapján a Közgyűlés dönt arról, hogy a kérelemre vonatkozóan megindítja-e a TRT módosítási eljárást.

Közgyűlési támogatás esetén az 314/2012. Kormányrendelet szerinti tervezési és egyeztetési eljárást folytatja le az önkormányzat, melynek végén a Közgyűlés dönt a módosítási kérelemről és a TRT módosítás tartalmáról. Kérelem

Postai úton:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

 

Benyújtás ideje:

az év folyamán bármikor, ügyfélfogadási időben személyesen

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 34.

Az eljárás várhatóan 9-12 hónap.

költség és illetékmentes

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 34.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés

Formanyomtatvány:

https://ekecskemet.hu/mernoki-iroda

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36-43.§-ai alapján.

Kecskemét Település