MOK KEM TESZ Tagfelvételi eljárás

Tagsági viszony létesítése hatósági eljárás keretében Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából.

Kulcsszavak: tagfelvétel, kérelem

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 14. §-a alapján: 

(1) A szakmai kamara tagja lehet az, aki

a) magyar oktatási intézményben a választott kamarai tagság szerinti egészségügyi képesítést, szakképesítést megszerezte, vagy akinek külföldön szerzett, egészségügyi képesítést, szakképesítést igazoló bizonyítványát, oklevelét honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították, illetőleg egészségügyi szakképesítését elismerték,

b) az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének megfelelő alapnyilvántartásban szerepel,

c) Magyarország területén a választott kamarai tagságnak megfelelő egészségügyi képesítéshez, szakképesítéshez kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,

d) az alapszabályban meghatározott módon az országos hivatalnak a kamarai tagdíjat megfizeti, és

e) az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.

(2) Azt a személyt, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, a szakmai kamara tagjai közé - kérelmére - fel kell venni. A felvétel kizárólag a (3) bekezdés szerinti okból tagadható meg.

(3) Nem vehető fel a szakmai kamara tagjai közé,

a) akinél olyan - a 17. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 18. § (2) bekezdésében meghatározott - ok áll fenn, amely miatt kamarai tagságát fel kellene függeszteni, illetőleg őt a kamarából ki kellene zárni,

b) aki olyan tevékenységet folytat, amit jogszabály, illetőleg a szakmai kamara etikai normái az adott egészségügyi tevékenységgel összeférhetetlennek minősítenek, e tevékenység folytatásának megszüntetéséig,

c) aki cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozó vagy cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alatt áll,

d) a 25. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárás fegyelmi büntetés jogerőre emelkedésétől számított két évig az, akit a kamarából kizártak.

Az orvosi diplomával (kivéve fogorvosi diploma) rendelkező jelentkező, a tagfelvételi eljárásra vonatkozó űrlap kitöltését követően, az űrlapon szereplő mellékletekkel együtt eljuttatja azt a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetéhez. Lehetősége van ezt megtenni e-ügyintézés keretében, postai úton vagy személyesen.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 14/A. § (1) bekezdése alapján:

Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

Az orvosi diplomával (kivéve fogorvosi diploma) rendelkezők az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének megfelelő alapnyilvántartásba vételét követően és a magyarországi egészségügyi tevékenység megkezdése előtt.

- kitöltött tagfelvételi kérelem

- MOK tagsági kártya gyártásához - amennyiben fényképpel ellátott igazolványt szeretne - 2 db színes igazolványkép

Illetékmentes.

 

 Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

Cím: 2800 Tatabánya, Béla király körtér 16. fsz. 2.

Telefon: +3634788794

Fax: +3634788796

E-mail: info@mokkem.hu

E-ügyintézéssel kapcsolatos adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

 Rövid név: MOKKEM

KRID szám: 636707746

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége

Cím: 1068 Budapest, Szondi u. 100.

Telefon: +3612694391

E-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézéssel kapcsolatos adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

MOK KEM TESZ