Személyi mentorálás az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretében

Egyéni mentorálás női, fiatal, generációváltó és a COVID-19 járvány miatt károsult kkv-k számára, sikeres vállalkozó egyéni mentorral, illetve igénybe vehető speciális tanácsadással és képzésekkel.

Kulcsszavak: országos vállalkozói mentorprogram, GINOP-1.1.2, személyes, mentorálás, tanácsadás, egyéni, mentor, kkv.

Az alprojekt 4 olyan célcsoportban kíván jelentős hatású vállalkozásfejlesztési tevékenységet létrehozni, amelyek jellegükből és élethelyzetükből adódóan egyedi, személyre szabott és személyes támogató segítségre szorulnak. Alapvető cél a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése és stabilitásuk, valamint növekedési hatékonyságuk javítása azzal, hogy a mentor program során növekszik a kkv-k innovatív szemlélete és naprakész üzleti és pénzügyi tudása.

  1. A fiatalon vállalkozást indítók,
  2. a női vállalkozások,
  3. a generációváltás előtt álló családi vállalkozások és
  4. a COVID-19 járvány gazdasági hatásai által életképességükben megrendülő kkv-k

egyaránt igénylik a segítségnyújtást.

A személyes vállalkozói mentorálás fő lépései:

 

A leendő ügyfél kkv-nak elektronikus támogatási kérelmet kell benyújtania a https://www.vallalkozztudatosan.hu/ honlap jelentkezési felületén, azaz regisztrálnia kell magát.

 

 

A mentorálási folyamat során egy mentor 2, maximum 4 mentorálttal foglalkozik. Ezzel egyidejűleg további lehetőség van arra, hogy a mentoráltaknál ún. csoportos mentorálás valósuljon meg. Ebben az esetben olyan témaköröknél, mely témakör több mentoráltat is érint, az adott témát hitelesen ismerő mentor csoportos mentorálást tarthat. A mentorálási folyamat online dokumentálását, annak nyomonkövetését, ellenőrzését a supervisor segítségével, együttműködésével teszi meg a mentor.

A mentorálás minimum 6, maximum 12 hónapos időtartama alatt a találkozók havonta átlagosan 1 alkalommal történnek, időtartamuk 1 és 4 óra közötti lehet. A mentorálás személyes találkozó keretében történik, indokolt esetben lehetséges a Skype vagy más online kommunikáció.

A személyes vállalkozói mentorprogramban akkor tekinthető teljesítettnek a mentorálási folyamat, ha

 

Amennyiben a folyamat során az előírt mennyiségű interakció nem történik meg, úgy a folyamat nem tekinthető eredményesnek.

Az ilyen esetekben, ahol mentor és mentorált együttműködése meghiúsul, ott a mentorált részéről a folyamat érvényes tovább folytatását kell megvalósítani.

Ennek lehetősége: a mentorált számára biztosítani kell a korábbiakban második, illetve harmadik helyen megjelölt mentor választását. Ez abban az esetben valósulhat meg, ha mentor programban előírt kapacitása ezt engedélyezi. A mentor döntési joga a folyamat elvállalását illetően ebben az esetben is fennáll.

Az ügyfélre, illetve a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítványra vonatkozó határidők Támogatási Szerződésben kerülnek rögzítésre. A szolgáltatásokat tervezetetten 2021. 09. 30-ig lehet ebben a formában igénybe venni.

 

Az önkéntes regisztráció során a kkv-k a következő alapadataikat adják meg:

A program által kínált ismeretanyag, a programba történő jelentkezés és a lehetséges forrásbevonáshoz kapcsolódó segítség előfeltétele az adott kkv regisztrációja a honlapon (https://www.vallalkozztudatosan.hu/).

A szolgáltatásokat a kkv-k de minimis keretük terhére, részvételük esetén ingyenesen (de minimis keretük támogatástartalmából) vehetik igénybe. Az MKIK a kkv-k csoportos szakmai mentorálásának biztosítására irányuló tevékenysége során - a továbbadott előny tekintetében - támogatást nyújtó szerepkört tölt be. A de minimis támogatás (keret) fogalma: (csekély összegű támogatás) amely egy és ugyanazon vállalkozásnak meghatározott időszakon belül nyújtott, egy meghatározott összeget meg nem haladó támogatás, úgy tekinthető, mint amely nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek, ezért nem tartozik a bejelentési eljárás hatálya alá.

SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány

Iroda: 1133, Budapest, Pannónia u. 70. I. em. 2.,

Székhely: 1024, Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. V. em. 15.

A projekt honlapján – https://www.vallalkozztudatosan.hu/ – minden jelentkező részletes tájékoztatást kap a program részleteiről, a szerződési feltételekről, folyamatában bemutatásra kerülnek a programban résztvevő kkv elé támasztott követelmények, elérhető eredmények. A szűrési feltételeket és a formai követelményeket a rendszer automatikusan ellenőrzi, majd a munkatársak manuálisan is megteszik ezt.

MKIK