SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Szálláshely szolgáltatás megszüntetése

Szálláshely-szolgáltatás megszüntetését a szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. A szálláshelyet a jegyző törli a nyilvántartásból és az erről szóló döntést a bejelentőnek megküldi.

Kulcsszavak: Szálláshely megszűnésének bejelentése

Szálláshely-szolgáltatást folytató cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

A szükséges nyomtatványt benyújtani.                                

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció megállapítása.

Az ügyintézési határidő 8 nap.

Szálláshely megszűnéséről szóló bejelentés

A kérelemhez csatolni szükséges:

A szálláshely megszűnésének bejelentése illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Szálláshely megszűnésének bejelentése

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Szombathely Település