Bejelentés növényegészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint a termelő, illetve a földhasználó köteles az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi, valamint a tevékenységével összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tenni.
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (R.) 33. § (1) bekezdés a)-f) pontjai tartalmazzák növényegészségügyi szempontból a nyilvántartásra kötelezettek körét. 


 

Kulcsszavak: Bejelentés növényegészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelet 65. cikkével, valamint a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet  33. § (1) bekezdés a)-f) pontjaival összhangban nyilvántartásba vett közjog vagy magánjog hatálya alá tartozó olyan személy, aki hivatásszerűen és saját jogi felelőssége mellett végez növényekkel, növényi termékekkel és egyéb anyagokkal összefüggő következő tevékenységek közül egyet vagy többet: ültetés, nemesítés, termelés, termesztés (szaporítást és fenntartást is ideértve), az EU területének viszonylatában behozatal-kivitel, azon belül történő szállítás, forgalmazás, raktározás, felvásárlás, szállítás, feldolgozás. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelet 66. cikk (2) bekezdésében, valamint a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 10. mellékletében rögzített alábbi adatokat kell megadni a kérelmezőnek:  Termelő/gazdálkodó szervezet neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, adóazonosító jele vagy adószáma; a kapcsolattartó neve címe, telefon-, faxszáma, e-mail címe, végzettsége; a tevékenység megjelölése, a termelés részletes adatai.

Fa csomagolóanyagot előállító, hőkezelő üzem nyilvántartásba vétele esetén az akkreditált vizsgáló intézet tanúsítványát arról, hogy rendelkezik a szükséges technológiával.

Az eljárás költség és illetékmentes.

EKEIDR2